مصاحبه با رایزن فرهنگی ایران در رم ، جناب آقای پورمرجان

ایتالیا کشور جالبی است؛ از طرفی شهر تاریخی رم و حجم بالای توریست و ظرفیت های ادبی و هنری را در خود جای داده و از طرفی دولت –شهر واتیکان به عنوان قلب مسیحیت کاتولیک در آن دیار است. همچنین از ظاهر و رفتار مردمش می توان به بسیاری اشتراکات بین مردم ایران و ایتالیا پی برد به طوری که در بسیاری اوقات در خیابان های رم نمی توان شهروندان ایتالیایی را از ایرانیان مقیم یا مسافر تشخیص داد!

مصاحبه با مرتضی کریمی نیا پیرامون مستشرقان و اسلام

از آنجا که دین اسلام، آخرین دین آسمانی است که در شرق ظهور کرده و از آنجا به مناطق مختلف جهان راه یافته است،

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از فرا سی ام اس