تحریف قرآن

 شبهه تحريف

 

آيت اللّه محمد هادى معرفت

 

يـكـى از مـسـائلى كه ميان مسلمانان ايجاد اختلاف نموده , شبهه قول به تحريف است . اين شبهه سابقه طولانى دارد و با روايات افسانه اى كه توسط حشويه فراهم گرديده , ارتباط مى يابد.

 حشويه گروهى از اهل حديث هستند كه جز به گردآورى و نقل حديث به چيز ديگرنمى انديشند، از هركس و هر كجا نقل حديث مى كنند و به محتواى آن و اين كه آيامتناقض است يا نه، و با اصول شـريـعـت تطابق دارد يا نه، توجهى ندارند.از اين رو، در فرآورده هاى اينان، رطب و يابس فراوانى وجود دارد. از آن جـمله، روايات افسانه مانندى است كه در باره تحريف قرآن نقل كرده اند.
اين موضوع مربوط بـه اخـتلافى است كه ميان پيشينيان (سلف صالح ) در گردآورى و تاليف و نيز در قرائت و كتابت قـرآن رخ داده، و ايـن اختلاف لفظى و ظاهرى را - كه بيشتر بر حدس و گمان استوار است - به حساب قرآن و اصالت آن گذارده اند.
متاسفانه اين گونه روايات - كه در لابلاى كتابهاى حديثى از ديد همگان پنهان بوده اخيرا توسط حادثه جويان برملا و سبب اختلاف گرديده است . از جمله، حديث رجم شيخ و شيخه است: الشيخ والشيخه اذا زنيا فارحموهما البته نكالا من اللّه ...
كـه در صحيح بخارى (ج 8، ص 211 - 208) و صحيح مسلم (ج ، ص 167 و ج 5، ص 116) آورده شده و برخى را گمان بوده كه جز آيات قرآن است و نيز حديث مقدار رضاع : خمس رضعات نسخن عشر رضعات ((1) که در صحيح مسلم (ج 4، ص 167) و تنوير الحوالك (ج 2، ص 118) در شرح موطا، نوشته جلال الدين سيوطى آمده، و گمان بر آن بوده كه جز آيات قرآن بوده، ولى موقع وفات پيغمبر اكرم (ص ) از آن غفلت شده و گوسفند آن را خورده است .
همچنين حديث برابر بودن سوره احزاب با سوره بقره، كه در مسند احمد بن حنبل (ج ، ص 132) آمده و نظاير آن بسيار است .
در كـتـاب احـتجاج (ج 1, ص 377) منسوب به طبرسى آمده است : بيش از ثلث قرآن (قريب دو هزار ايه و اندى ) از خلال يك آيه (آيه سوم سوره نسا) ساقط گرديده است .
*** مـتاسفانه اين گونه روايات افسانه وار, مورد نظر برخى از كوته انديشان قرار گرفته، به استناد به آن مـطـالـبى گفته اند كه مايه تعجب گرديده و بر خلاف اصول و معتقدات ملت مسلمان است.

البته دست اجنبى را در دامن زدن به آتش اختلاف، نبايد ناديده گرفت. نـاگفته نماند كه اين گونه افراد، هميشه منفور جامعه اسلامى بوده، و مردم از نظريات منحرف آنان تبرى جسته اند.
حـاجى نورى كه در سال 1292 ه.ق كتاب فصل الخطاب خود را نوشت و آن را ازاين گونه روايات بدون اعتبار انباشته نمود، در محيط خود، حوزه علميه سامرا -عراق، كاملا مورد نفرت عموم قرار گرفت . مرحوم سيد هبه الدين شهرستانى، كه در آن روزگار از محصلان جوان حوزه بود، چنين مى نگارد : مـى ديـدم سـامـرا را موجى از نفرت فرا گرفته , و بر محدث نورى مى خروشند، و هيچ مجلس و مـحـفـى وارد نـمـى شـدم مـگـر آن كه نسبت به كتاب فصل الخطاب و نويسنده آن، سب و شتم نمى شنيدم، فريادها عليه مولف و ناشر بلند مى بود، و با زبان هايى بس تند آن را مورد ملامت و عتاب قرار مى دادند.
بـالاخـره حاجى نورى، ناچار گرديد نسخه هاى كتاب خود را جمع آورى كند و رساله اى در نقض آن به رشته تحرير در آورد .بـرهـمـيـن مـنوال، استاد محمد محمد عبداللطيف، معروف به ابن الخطيب (در سال1367 ه/ 1948 م ) در مـصر كتابى به نام الفرقان نوشت، كه روايات ياد شده راجمع بندى كرده، آن را مورد استناد قرارداد، كه با اعتراض شديد جامعه الازهر روبرو شد. شيخ محمد محمد مدنى رئيس دانشكده الشريعه دانشگاه الازهر در اين باره مى نويسد : ايـن كـتـاب (الـفـرقـان ) انـباشته از روايات ضعيف و فاقد اعتبار است كه از نظر محققان مردود شناخته شده، گر چه از منابع معتبر نزد اهل سنت نقل كرده است . لذا جامعه الازهر از دولت مصر خواست تا آن را مصادره كند
دولت به اين خواسته جواب مثبت داد و آن را مصادره نموده و مولف كتاب بر اثر آن، درخواست خسارت نمود، كه مورد موافقت مراجع قضايى قرار نگرفت.اين كتاب به رغم مصادره آن , در بيشتر كتابخانه ها موجود است.
***ايـن هـا فـاجعه هايى دردناك است كه بر سر اين امت آمده، و بى شك دست خائن استعمار در اين گونه حوادث اختلاف انگيز كه سبب توهين به كرامت مقدسات اسلامى مى گردد, آشكار است .

اين است كه بزرگان و انديشه وران دلسوز اسلام را به پا داشته، تا با عمق نظر به اين گونه حوادث بـنـگـرنـد و در صـدد درمان فورى و قاطع برآيند، و به مسلمانان هشداردهند تا مبادا. اين گونه نيرنگ ها آنان را فريب دهد، و به آنان گوشزد نمايند : يـا ايـهـاالذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم , لا يالونكم خبالا و دواما عنتم , قدبدت البغضا من افواههم و ما تخفى صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون .(ال عمران/118) اى مـومـنـان، در پناه با ديگران (خارج ملت ) منشينيد, و آنان را محرم اسرار خودندانيد, و آنان را طـرف مـشـورت خود قرار ندهيد.
اينان (خارجان ملت ) هرگز ازدشمنى و خيانت نسبت به شما مـسلمانان چشم نمى پوشند و از كارشكنى و تضعيف شما دست بر نمى دارند و پيوسته در كوشش اند كـه شـمـا را ناتوان ساخته، دچار بيچارگى و درماندگى سازند. بغض و عداوت آنان، بر لبان آنان آشـكـار، و آنـچـه در سـيـنـه هـا از كـينه ها انباشته اند، افزونتر است.


ما دلايل آن را برايتان كاملا روشن ساختيم باشد چنانچه تعقل نماييد و در انديشه رويد:

***در ايـن جا به دو نمونه شايسته از علما و انديشه ورزان اسلامى مى پردازيم كه در اين راستا، كوشش فراوان نموده و پيوسته در راه وحدت كلمه و كلمه توحيد كوشيده اند و در اين راه موفق بوده اند :

نـخـسـت عـلامـه والاقـدر شيخ رحمت اللّه هندى دهلوى (1306 ه/ 1889 م ) است كه به مقابله با اسـتعمار انگليس در شبه قاره هند برخاست و با شيوه هاى شيطانى آن مبارزه نمود و كاملا موفق بود، خدايش رحمت كند.
ديـگـرى علامه مجاهد سيد شرف الدين عاملى است كه با استعمار فرانسه در حوزه شامات مبارزه نـمـود، و در ايـن راه فـداكـاري هاى فراوان انجام داد و سرانجام هرچه داشت در راه اين مبارزه فدا نمود، و در پيروزى بر اهداف استعمارگر ملحد موفق بود. خداوند او را جزاى خير دهد. ايـن دو بـزرگـوار در راه وحدت اسلامى، گام هاى بلندى برداشته اند و موفق بوده اند واثر جاويد آنان پيوسته سرمشق انديشه ورزان اسلامى است .
عـلامـه شـيـخ رحمت اللّه هندى در رد اين زمينه كتاب پرارج خود اظهار الحق را تاليف نمود و پنج مساله مورد اختلاف اسلام و مسيحيت را به طور كامل بررسى نمود.
آن مسائل عبارتند از: تحريف ، نسخ ، تثليث ، حقيت قرآن ، صدق رساله اسلام .

مـولـف در اين كتاب، با كمال صراحت و صدق و امانت، حقايق را آشكار نمود و باكمال شهامت و شـجـاعـت از حـريم قرآن و اسلام دفاع كرد، و در ايجاد وحدت وهماهنگى ميان مسلمانان تلاش بسيار نمود .مولف در كتاب ياد شده، مساله تحريف قرآن را طرح نموده و نسبت دادن اين قول به شيعه اماميه اثـنـا عـشريه را نسبتى ظالمانه و بى اساس دانسته و كلمات بزرگان شيعه را در اين زمينه آورده است . وى تصريح مى كند كه اساس اين نسبت جز روايات بى اعتبارى كه در برخى از كتاب هاى قدما بـه چـشم مى خورد، چيز ديگرى نيست و اين را نمى توان دليل و پايه اعتقاد يك ملت دانست؛ زيرا نقل روايتى كه داراى سندى ضعيف يا قابل تاويل باشد، نمى تواند مدرك عقيده كسى قرارگيرد.
علامه هندى در اين زمينه مى نويسد: قرآن، نزد معروف ترين علماى شيعه اماميه اثنا عشريه، از هرگونه تحريف و تبديل وزياده و نقصان مـصون و محفوظ مى باشد و اگر كسى در ميان شيعه قائل به آن بوده، قول وى نزد ايشان مردود شمرده شده و مورد قبول طايفه قرار نگرفته است .
آن گاه وى به نقل ديدگاه هاى بزرگان شيعه مى پردازد، از جمله :

1- شـيـخ صـدوق ابـو جـعـفـر محمد بن على بن بابويه قمى : وى از شيخ صدوق به عنوان يكى از درخشنده ترين علماى شيعه ياد مى كند و كلام او را در راساله اعتقاديه مى آورد : اعتقادنا فى القرآن : ان القرآن الذى انزله اللّه تعالى على نبيه هو ما بين الدفتين، و هوما فى ايدى الناس ليس باكثر من ذلك ...و من نسب الينا انا نقول انه اكثر من ذلك، فهو كاذب... عـقـيـده مـا - شـيـعـه امـاميه اثنا عشريه - در قرآن است كه قرآنى كه بر پيغمبر اكرم (ص )نازل گـرديـده، هـمين است كه به عنوان مصحف شريف مابين دو جلد قرار گرفته، و در دست مردم است و بيش از اين نيست ... و هركس به ما نسبت دهد كه قائل به بيش از اين هستيم , هرآينه دروغ گفته است. سپس استدلالهاى وى را در اين زمينه نقل مى كند:
2 - كـلام سـيـد مرتضى علم الهدى ذوالمجد ابوالقاسم على بن الحسين موسوى را نقل مى كند و تمامى استدلالهاى مفصل وى را مى آورد. از جمله مى نويسد : القرآن كان على عهد رسول اللّه (ص ) مجموعا مولفا على ما هو الان .. و كان يدو يحفظ جميعه فى ذلك الزمان .. و كل ذلك بادنى تامل يدل على انه كان مجموعامرتبا غير منثور ولا مبثوث .. و ان مـن خـالـف مـن الامـامـيـه والحشويه لا يعتد بخلافهم ,فان الخلاف مضاف الى قوم من اصحاب الحديث , نقلوا اخبارا ضعيفه ظنواصحتها, لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ... قرآن در دوران عهد رسالت همان گونه كه امروزه هست، جمع آورى و تاليف گرديده بود و مورد درس و حـفـظ قرار مى گرفت كه با تامل در اين دلايل به خوبى روشن مى گردد كه قرآن، در آن عـهـد جمع آورى شده و هرگز پراكنده نبوده است . و هركس از طايفه اماميه يا گروه حشويه، با ايـن نـظر مخالف باشند، مخالفتشان مورد اعتنا نيست، زيرا مخالفت در اين زمينه، به گروهى از اصـحاب حديث نسبت داده مى شود كه روايات ضعيفى را مورد استناد قرار داده و گمان برده اند كـه صـحـيـح و اسـتـنـاد بـه آن درست است، ولى چنين رواياتى موجب نمى گردد كه از معلوم قطعى خود صرف نظر كنيم .
سپس سخن قاضى نوراللّه تسترى را نقل مى كند : ما نسب الى الشيعه الاماميه بوقوع التغيير فى القرآن ليس مما قاله جمهور الاماميه ,انما قال به شر ذمه قليله منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم . آنـچـه بـه شيعه نسبت داده شده كه قائل به تحريف مى باشند، درست نيست، و انبوه شيعه اماميه چنين چيزى قائل نيستند. آرى افرادى بسيار كم آن را گفته اند كه درشمار شيعه نيايند و خود و آراى ايشان مورد اعتنا نمى باشند.
آن گـاه كلام شيخ محمد صادق، شارح كتاب كافى شريف، و شيخ محمد حسن حرعاملى، مولف وسائل الشيعه را كه از بزرگترين محدثان جهان تشيع هستند مى آورد و در ادامه مى نويسد: بخوبى آشكار گرديد كه طريقه درست نزد اكثريت طايفه شيعه اماميه اثنا عشريه، همان است كه ساير طوايف مسلمانان قائلند : ان الـقـرآن الذى انزله اللّه على نبيه هو ما بين الدفتين و هو ما فى ايدى الناس , لم يحدث فيه اى تغيير او تحريف .
تـفسير الصراط المستقيم , كه از تفاسير معتبر شيعه است، در تفسير آيه انا نحن نزلناالذكر و انا له لحافظون(حجر/9) مى نويسد: اى انا الحافظون له من التحريف والتبديل والزياده والنقصان.

آن چـه ياد شد، گوشه اى از دفاع مقدس اين امام محقق و عالم وارسته جهان اسلام ازحريم قرآن كريم است . البته عجيب نيست، چه اين كه از روز نخست، پيوسته بزرگان و انديشه وران اسلامى و افـراد شايسته جهان اسلام  در دفاع از قداست قرآن  قد برافراشته و هرگونه شبهه و تهمتى را در اين زمينه بخوبى دفع كرده اند.
در ايـن زمـيـنه، سخن شيخ اهل سنت و پايه گذار مكتب اشعرى امام ابوالحسن على بن اسماعيل اشعرى ياد كردنى است : او شـيعه را به دو گروه متفاوت تقسيم مى كن: 1.گروه انبوه كه شامل محققان و علما وفقهاست .اينان هرگونه نسبت تحريف را به قرآن - فزونى و يا كاستى - مردودشمرده اند. 2.گروه ديگر كه افرادى كم بضاعت و اهل ظاهر هستند، قائل شده كه قرآن كمى بيش از اين بوده، ولى چيزى در آن زياد نشده است .براى آگاهى بيشتر در اين باره به مقاله علامه مجاهد امام شرف الدين عاملى دركتاب پرارج خود الـفـصول المهمه فى تاليف الامه , مراجعه شود، كه رهنمون ما دراين مقال بود است . مولف در اين كـتاب، در زمينه تاليف ميان امت اسلامى مطالب بسيار ارزنده اى مطرح نموده و از هيچ كوششى در راه اعـتـلاى كـلـمه اللّه فى الارض دريغ نكرده است .
جزاه اللّه خيرا عن الاسلام والمسلمين , و جـعـلـنـا مـن الـمقتفين لاثاره الكريمه ان شاء اللّه , آمين رب العالمين .. والسلام عليكم و رحمه اللّه وبركاته .

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید ...


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی سایت و بهینه سازی سایت از فرا سی ام اس